Menu Zamknij

Oferta dla rodziców

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc rodzicom dzieci do 18. r.ż. z terenu całej Warszawy. Wspieramy rodziców przeżywających problemy wychowawcze, rodzinne, osobiste.

Poradnia pracuje następujących godzinach:

 • poniedziałek – piątek: 09.00-19.00
 • sobota: 10.00-14.00

Zapisy na spotkania odbywają się drogą telefoniczną przez sekretariat Poradni (512 388 571; 22 822 24 46). Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub online zamiast osobistego stawiennictwa na spotkaniach.

Konsultacje i porady

Udzielamy konsultacji i porad w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

Zapisy na spotkania odbywają się drogą telefoniczną przez sekretariat Poradni (512 388 571; 22 822 24 46). Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub online zamiast osobistego stawiennictwa na spotkaniach.

Mediacje rodzinne

Prowadzimy mediacje dla rodziców i członków rodzin w sytuacji konfliktu, rozstania, ustalania planu kontaktów i opieki nad dziećmi.

Zapraszamy do mediacji rodziców i członków rodzin, którym trudno jest dojść do porozumienia w istotnych dla nich kwestiach, lub którzy utknęli w konflikcie rodzinnym, a równocześnie są gotowi do rozmów z drugą stroną i  pracy nad porozumieniem uwzględniającym potrzeby i interesy obojga.

Mediacja jest formą pomocy, w której bezstronny mediator pomaga stronom w rozmowie mającej na celu ustalenie porozumienia akceptowalnego i realizowalnego dla zainteresowanych. W mediacji rodzinnej, mediator za zgodą stron pomaga im w rozwiązaniu konfliktu na ich własny sposób.

Dzięki mediacji strony mają szansę:

 • przedstawić drugiej stronie swoje potrzeby i oczekiwania oraz propozycje rozwiązań dotyczące omawianej sprawy,
 • poznać  potrzeby, oczekiwania i propozycje drugiej strony,
 • wypracować konkretne rozwiązania, które będą zaspokajały potrzeby obu stron.

Zaletami mediacji są

 • Możliwość wypracowanie własnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby zainteresowanych i specyfikę funkcjonowania danej rodziny, a co za tym idzie większa szansa realizacji ustaleń. Podczas mediacji strony mają czas na szczegółowe omówienie swoich potrzeb i propozycji i same decydują o tym, jakie rozwiązania przyjąć.
 • Możliwość przeprowadzenia rozmów w przyjaznym miejscu, w towarzystwie osoby pomagającejtonować emocje i koncentrować się na wypracowaniu rozwiązań i na przyszłości, zamiast na wzajemnych zranieniach i na przeszłości.
 • Nie zwiększanie antagonizmów – sensem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia uwzględniającego interesy zainteresowanych, toteż uczestnicy są w roli współpracowników, a nie przeciwników.

Mediacja rodzinna może być przydatna w następujących sytuacjach:

 • Konflikt rodzinny – mediacja w sytuacji konfliktu rodzinnego pomaga wypracować knkretne rozwiązania problemów „technicznych”, będących przedmiotem konfliktu jak np. podział obowiązków domowych, częstotliwość wizyt oraz telefonów członków szerszej rodziny,  struktura budżetu rodzinnego, podział pracy i kosztów opieki nad starszymi i chorymi członkami rodziny, sposób spędzania wolnego czasu itd. Daje także możliwość przedstawienia, wyjaśnienia i zrozumienia oczekiwań, uczuć i potrzeb osób zaangażowanych, co bywa milowym krokiem do ustalenia sposobu zakończenia sporów rodzinnych, lub podjęcia pracy nad zmianami (np. w postaci decyzji o podjęciu terapii małżeńskiej). Mediacja nie jest natomiast, w odróżnieniu od psychoterapii, drogą do rozwiązania głębokich problemów rodzinnych.
 • Rozstanie i rozwód – mediacja pomaga ustalić :
  • konkretne warunki i „techniczny” przebieg rozwodu i rozstania (np. rozwód z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron, kto się wyprowadzi i kiedy,  gdzie i kiedy będą się odbywały rozmowy nt. kolejnych kroków itd.)
  • zasady opieki nad dziećmi po rozstaniu (rodzicielski plan wychowawczy, w tym kwestie kontaktów rodzica niezamieszkującego, spędzania świąt, ferii, wakacji, kontaktów z dziadkami, dbania o zdrowie dziecka, kupowania prezentów itd),
  • zasady finansowania potrzeb dzieci (w tym wysokość alimentów).
  • inne istotne dla stron kwestie, które nie zostały wcześniej rozstrzygnięte.

Warunkiem przeprowadzenia mediacji, jest dobrowolna zgoda zainteresowanych stron na mediacje. Podejmowanie mediacji jest celowe wtedy, kiedy strony mają choćby minimalną gotowość do ustępstw i wzięcia pod uwagę potrzeb drugiej strony. Mediować można w sprawie konkretnych rozwiązań, natomiast nie jest możliwa mediacja w sprawach zmiany wartości, światopoglądu, motywacji czy uczuć stron. W zakresie tych tematów spotkanie mediacyjne może być jedynie szansą zaprezentowania i wyjaśnienia ich drugiej stronie.

Mediator jest bezstronny i neutralny, tj. nie reprezentuje interesów żadnej ze stron, nie osądza, nie wymyśla rozwiązań, nie optuje za określonym rozwiązaniem. Informacje podane podczas mediacji są poufne i nie mogą być wykorzystane w czasie ewentualnej sprawy sądowej.

Terapia

Prowadzimy terapię indywidualną dla rodziców chcących poprawić jakość swojego życia, relacji w rodzinie, pragnących lepiej zrozumieć siebie.

Prowadzimy także terapię par pragnących poprawić jakość relacji w związku, lepiej się komunikować i rozumieć siebie nawzajem.

Zapisy na spotkania odbywają się drogą telefoniczną przez sekretariat Poradni (512 388 571; 22 822 24 46). Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub online zamiast osobistego stawiennictwa na spotkaniach.

Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00 – 18.00

Warsztaty i grupy wsparcia

 • Dzieci do lat 6. „Więcej skuteczności, mniej bezradności”.
 • Dzieci w wieku 6-10 „Jak być wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Dzieci wieku 10-18 lat.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.
 • Warsztaty dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera – grant Biura Edukacji Warszawskiej
 • Grupa wsparcia dla rodziców. Grupa otwarta.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Grupa otwarta.

Rodzice dzieci zdolnych

Link

Call Now Button Skip to content