Menu Zamknij

Zapisy

Zasady zapisów pacjentów do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”

Zapisy pacjentów na spotkania indywidualne.

 • Sekretariat Poradni w godzinach 09.00-18.00, od poniedziałku do piątku zapisuje pacjentów     na spotkania ze specjalistami. Zapisać można się osobiście w siedzibie Poradni, lub telefonicznie  pod  nr 512 388 571, 22 822 24 46. Nie prowadzimy zapisów drogą mailową.
 • Pacjentów zgłaszających się do Poradni po raz pierwszy, lub po dłuższej przerwie zapisujemy maksymalnie na 2 spotkania w miesiącu.
 • Pacjenci przy dokonywaniu zapisów, proszeni są o odwoływanie wizyt, w przypadku niemożności przyjścia. Podkreślana jest istotność odwoływania wizyt jak najwcześniej, gdyż pozwoli to na przyjęcie osób oczekujących z listy rezerwowej.
 • Osoby, które nie zgłoszą się na wizytę i nie odwołają jej wcześniej, mają automatycznie anulowane wszystkie kolejne wizyty w Poradni.
 • Zapisy na kolejny miesiąc rozpoczynają się 20-go poprzedniego miesiąca, lub jeśli 20-ty wypada w dniu wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym i trwają przez cały czas, w miarę wolnych miejsc.
 • Do 20 każdego miesiąca specjaliści wpisują do zeszytu zapisów stałych pacjentów i tym samym określają pulę wolnych terminów na kolejny miesiąc.
 • Prowadzone są listy rezerwowe osób oczekujących na wizytę do poszczególnych specjalistów.     W razie zwolnienia się miejsca, osoby te są telefonicznie zapraszane na spotkanie.
 • Osoby zapisane na kilka spotkań, które nie zgłosiły się na dwie (2) kolejne wizyty i nie odwołały spotkania – mają automatycznie anulowane kolejne terminy spotkań.

Zapisy pacjentów na zajęcia grupowe:

 • Sekretariat Poradni w godzinach 09.00-18.00, od poniedziałku do piątku zapisuje pacjentów zajęcia grupowe. Zapisać można się osobiście w siedzibie Poradni, lub telefonicznie pod nr 512 388 571, 22 822 24 46. Nie prowadzimy zapisów drogą mailową.
 • Zgłaszające się osoby zapisywane są na listę podstawową. Liczbę miejsc na liście podstawowej określa osoba prowadząca dany warsztat/szkolenie.  Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.
 • Przed rozpoczęciem zajęć pracownicy sekretariatu weryfikują zgłoszenia z listy podstawowej,  prosząc o potwierdzenie udziału w warsztatach.
 • Osoby, które potwierdzą swój udział i nie zgłoszą się na zajęcia, są skreślane z listy. Na miejsca osób, które nie potwierdzą swego udziału do wyznaczonego terminu, lub zrezygnują, zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.
Call Now Button Skip to content