Menu Zamknij

Pomocne adresy

Serwis Pomoc Dziecku  informacja o poradniach i innych placówkach podlegających oświacie, oraz placówkach zdrowotnych i pomocy społecznej świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny.

Dla dzieci i młodzieży

Dla rodzin

Dla dzieci w zagrożeniu

Dla doświadczających kryzysów i przemocy

Centra Zdrowia Psychicznego (spis pod mapą) w Warszawie i województwie mazowieckim – w tym Punkty Zgłoszeniowo – konsultacyjne: kompleksowa pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. W punktach zgłoszeniowo konsultacyjnych udzielana jest doraźna pomoc w kryzysach psychicznych.

Dla uzależnionych i ich rodzin

  • Portal Instytutu Psychologii Zdrowia – tematyka uzależnienia od alkoholu, oferta pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Poradnia on-line.
  • Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR. Tel(22) 823-65-31 ul Powstańców Wielkopolskich 17 Warszawa. Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych. Psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, Testy na obecność narkotyków w organizmie.
  • Centrum Odwykowe Zespół placówek niosących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz ich rodzinom. Należąca do centrum Poradnia Rodzinna pomaga małżonkom oraz rodzicom i opiekunom osób uzależnionych, dorosłym dzieciom alkoholików (DDA), osobom doświadczającym w przeszłości przemocy w rodzinie.
  • SZPZLO Praga Północ – zespół poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień dla dorosłych, dzieci i młodzieży
  • SZPZLO Warszawa Mokotów: Poza iluzją – Młodzieżowa poradnia profilaktyki i terapii ul. Dąbrowskiego 75 A, Poradnia zdrowia Psychicznego oraz Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Belgijska 4
  • Centrum uzależnień behawioralnych (hazard, komputer, zakupu, praca, inne) – poradnia on-line, baza informacji o tego typu uzależnieniach, forum, telefon zaufania: 801 889 880
  • Baza danych o placówkach terapii i profilaktyki uzależnienia od narkotyków – baza placówek udzielających pomocy dzieciom i młodzieży uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzinom.

Dla rodziców małych dzieci

  • Fundacja „Rodzić Po Ludzku”
  • www.egodziecka.pl – portal skierowany głównie do rodziców, zawierający liczne, interesujące, pisane przez fachowców artykuły nt. problemów i zagadnień wychowawczych, emocji dziecka, rozwoju dziecka, a także recenzje książek.. W portalu na bieżąco pojawiają się nowe teksty. W portalu działa forum dla rodziców oraz forum eksperckie, gdzie na pytania odpowiadają specjaliści.
Call Now Button Skip to content