Menu Zamknij

Pomocne adresy

Bazy danych o miejscach pomocy

Serwis Pomoc Dziecku  informacja o poradniach i innych placówkach podlegajacych oświacie, oraz placówkach zdrowotnych i pomocy społecznej świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny.

Baza danych o placówkach terapii i profilaktyki uzależnienia od narkotyków – baza placówek udzielających pomocy dzieciom i młodzieży uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzinom.

Baza danych o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – obszerna baza danych o pomocy dostępnej w Warszawie dotyczącej szerokiego wachlarza problemów i osób (nie tylko uzależnień).

Dla dzieci i młodzieży

Dla rodzin i par

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Bemowo – pomoc rodzinie, w tym terapia rodzinna i małżeńska, terapia indywidualna, warsztaty dla rodziców, mediacje, konsulatcje prawne.
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany – terapia par, terapia rodzinna, pomoc rodzicom w problemach wychowawczych, pomoc rodzinom osob niepełnosprawnych, pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz po dsoświadczeniach traumatycznych.
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer – pomoc w problemach rodzinnych i małżeńskich,pomioc młodym i przyszłym rodzicom pomoc rodzicom w problemach wychowawczych, pomoc rodzinom osób przewlekle chorych, pomoc osobom doświadczającym przemocy, pomoc dzieciom i młodzieży.
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Ursynów, punkt konsultacyjny
  ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa tel. 22 649 72 59
 • Fundacja C.E.L.– oferta warsztatów dla rodziców nt. wychowania oraz grup i warsztatów dla młodzieży nt.radzenia sobie z problemami, motywowania się, planowania przyszłości.
 • Stowarzyszenie OPTA – oferta pomocy dla rodzin.
 • Stowarzyszenie dla Rodzin – Zespół Psychologiczno – Terapeutycznyul. Ząbkowska 39 tel 022-619-42-67, 662942993; Wileńska 45 lok 39 tel.696509987; Światowida 63b lok 85 tel. 022-302-63-95;0696509924; ul Pszczyńska 26 m 57 (Zacisze) tel 022-678-14-93- pomoc dla dzieci, młodzieży, par, rodzin.

Dla rodziców małych dzieci

 • Fundacja „Rodzić Po Ludzku”
 • Maluchy – portal dla rodziców – tematyka ciąży, porody, zdrowia, wychowania dzieci.Obszerne i aktywne forum. Baza uzytecznych stron www.
 • E-Dziecko – tematyka: ciąża, poród, wychowanie, porady dla rodziców. Obszerne i aktywne forum. Baza użytecznych stron www.
 • www.egodziecka.pl – portal skierowany głównie do rodziców, zawierający liczne, interesujące, pisane przez fachowców artykuły nt. problemów i zagadnień wychowawczych,emocji dziecka, rozwoju dziecka, a takze recenzje książek.. W portalu na bieżąco pojawiają się nowe teksty. W portalu działa forum dla rodziców oraz forum eksperckie, gdzie na pytania odpowiadają specjaliści.

Dla rodziców dzieci z ADHD

Dla dzieci w zagrożeniu

Dla doświadczających przemocy

Dla ojców

 • Tato.net – portal stworzony przez ojców, dla ojców n.t. aktywnego udziału w wychowaniu dzieci.

Dla rodziców w konflikcie

 • Polskie Centrum Mediacji ul Okólnik 11/9 tel. (22) 826 06 63 
  oraz ul. Schroegera 82 lok 5a (22) 865 52 72 – oferta prowadzenia mediacji. Informacje o mediacjach rodzinnych i innych.
 • Centrum Mediacji Partners Polska – oferta prowadzenia mediacji. Informacje o mediacjach rodzinnych i innych.

Prawo dla rodziców i dzieci

Dla uzależnionych i ich rodzin

 • Portal Instytutu Psychologii Zdrowia – tematyka uzależnienia od alkoholu, oferta pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Poradnia on-line.
 • Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR. Tel(22) 823-65-31 ul Powstanców Wielkopolskich 17 Warszawa. Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych. Psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, Testy na obecność narkotyków w organizmie.
 • Powiślańska Fundacja Społeczna Poradnia Uzależnień dla Młodzieży
 • Centrum Odwykowe Zespół kilku placówek niosących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz ich rodzinom. Należąca do centrum Poradnia Rodzinna pomaga małżonkom oraz rodzicom i opiekunom osób uzależnionych, dorosłym dzieciom alkoholików (DDA), osobom doświadczającym w przeszłości przemocy w rodzinie.
 • Punkt Otwocka: Oddział dzienny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ul. Otwocka 1 tel. 741 16 30. Pomoc młodzieży 13-23 lata nadużywajšcej i uzależnionej od środków psyychoaktywnych
 • Poza iluzją – Młodzieżowa poradnia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin , Warszawa; ul. Dąbrowskiego 75 A,
  tel. (22) 844 94 61. Pomoc dla młodych ludzi w wieku 14-20 lat.
 • Nieoficjalna Strona DDA – tematyka Dorosłych Dzieci Alkoholików; Forum on line; Grupa e-mailowa.
 • Strefa problemu alkoholizm: forum alkoholizm i współuzależnienia – grupy dyskusyjne oraz bogaty zbiór infromacji o problemie alkoholizmu i jego leczeniu dla rodzin alkoholików oraz dla osób uzależnionych od alkoholu
 • Centrum uzależnień behawioralnych (hazard, komputer, zakupu, praca, inne) – poradnia on-line, baza informacji o tego typu uzależnieniach, forum, telefon zaufania: 801 889 880

Dla kobiet poszukujących pracy

 • Centrum Promocji Kobiet – ośrodek oferujący kobietom doradztwo zawodowe, pomoc prawną, pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy i szkolenia zawodowe.
 • Warszawskie Centrum Kobiet – ośrodek oferujący kobietom pomoc doradcy zawodowego, pomoc prawną, pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy i szkolenia zawodowe.

Interesujące publikacje oraz portale informacyjne dostępne on-line

Call Now Button Skip to content