Menu Zamknij

Pomocne adresy

Bazy danych o miejscach pomocy

Serwis Pomoc Dziecku  informacja o poradniach i innych placówkach podlegajacych oświacie, oraz placówkach zdrowotnych i pomocy społecznej świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny.

Baza danych o placówkach terapii i profilaktyki uzależnienia od narkotyków – baza placówek udzielających pomocy dzieciom i młodzieży uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzinom.

Dla dzieci i młodzieży

Dla rodzin

 • Specjalistyczne Poradnie Rodzinne – Centrum Wspierania Rodzin m.st Warszawy -pomoc rodzinie, w tym terapia rodzinna i małżeńska, terapia indywidualna, warsztaty dla rodziców, mediacje, konsultacje prawne.
 • Fundacja C.E.L.– oferta warsztatów dla rodziców nt. wychowania oraz grup i warsztatów dla młodzieży nt. radzenia sobie z problemami, motywowania się, planowania przyszłości.
 • Stowarzyszenie OPTA – oferta pomocy dla rodzin z problemem przemocy, rozstania oraz dla rodziców, mediacje rodzinne.
 • Stowarzyszenie dla Rodzin – Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny ul. Ząbkowska 39 tel 022-619-42-67, 662942993; Wileńska 45 lok 39 tel.696509987; Światowida 63b lok 85 tel. 022-302-63-95;0696509924; ul Pszczyńska 26 m 57 (Zacisze) tel 022-678-14-93- pomoc dla dzieci, młodzieży, par, rodzin.

Dla rodziców małych dzieci

 • Fundacja „Rodzić Po Ludzku”
 • www.egodziecka.pl – portal skierowany głównie do rodziców, zawierający liczne, interesujące, pisane przez fachowców artykuły nt. problemów i zagadnień wychowawczych, emocji dziecka, rozwoju dziecka, a także recenzje książek.. W portalu na bieżąco pojawiają się nowe teksty. W portalu działa forum dla rodziców oraz forum eksperckie, gdzie na pytania odpowiadają specjaliści.

Dla dzieci w zagrożeniu

Dla doświadczających przemocy

Prawo dla rodziców i dzieci

 • Poradnik prawny dla młodzieży –  przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewodnik dla młodzieży po przepisach prawa bezpośrednio jej dotyczących.

Dla uzależnionych i ich rodzin

 • Portal Instytutu Psychologii Zdrowia – tematyka uzależnienia od alkoholu, oferta pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Poradnia on-line.
 • Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień MONAR. Tel(22) 823-65-31 ul Powstańców Wielkopolskich 17 Warszawa. Dla pacjentów bez ograniczeń wiekowych. Psychoterapia indywidualna i grupowa osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Konsultacje lekarskie, Skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, Testy na obecność narkotyków w organizmie.
 • Centrum Odwykowe Zespół kilku placówek niosących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz ich rodzinom. Należąca do centrum Poradnia Rodzinna pomaga małżonkom oraz rodzicom i opiekunom osób uzależnionych, dorosłym dzieciom alkoholików (DDA), osobom doświadczającym w przeszłości przemocy w rodzinie.
 • SZPZLO Praga Północ – zespół poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień dla dorosłych, dzieci i młodzieży
 • SZPZLO Warszawa Mokotów: Poza iluzją – Młodzieżowa poradnia profilaktyki i terapii ul. Dąbrowskiego 75 A, Poradnia zdrowia Psychicznego oraz Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Belgijska 4
 • Centrum uzależnień behawioralnych (hazard, komputer, zakupu, praca, inne) – poradnia on-line, baza informacji o tego typu uzależnieniach, forum, telefon zaufania: 801 889 880
Call Now Button Skip to content