Menu Zamknij

Rodzice dzieci zdolnych

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne d/s Dzieci Zdolnych przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”.

Centrum działa od 1.05.1991r. Celem jego działania jest pomoc rodzicom w rozpoznawaniu zdolności u dzieci, rozwijaniu ich, oraz w radzeniu sobie z problemami, które mogą się pojawić w toku rozwoju dziecka zdolnego.

Szczegółowe działania Centrum to:

  • Doradztwo pedagogiczne i pomoc psychologiczna dla dzieci zdolnych oraz ich rodziców i nauczycieli.
  • Prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów n.t. dziecka zdolnego, dla rodziców i środowisk oświatowych.
  • Praca na rzecz rozumienia specyfiki funkcjonowania dziecka zdolnego przez: rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów.
  • Popularyzacja w mediach idei wspierania rozwoju dzieci zdolnych.

Koordynator Centrum: Anna Kałuba-Korczak

Tel. 512 388 571

Call Now Button Skip to content