Menu Zamknij

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” zbiera i przetwarza dane osobowe naszych klientów, celem skutecznej realizacji zadań statutowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119, s.1 ) – określane popularnie jako RODO. Dane osobowe klientów Poradni są przetwarzane zgodnie z jego zasadami.

Dane osoboweInformacja o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są: imię, nazwisko, telefon, adres, itp.
Administrator danych osobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SPPP „UdR”.
Dane kontaktowe administratora SPPP „UdR”– nr telefonu 512 388 571, 22 822 71 68
– adres SPPP „UdR” Warszawa, ul. Karolkowa 53A
Inspektor danych osobowychBartłomiej Wójcik
e-mail: bartomiej.wojcik@uw.warszawa.pl
tel.: 22 277 47 23
Cel przetwarzania danych, podstawa prawnaRealizacja zadań SPPP „UdR” zgodnie ze Statutem.
Okres przechowywania danychDo czasu zakończenia usługi lub zgodnie z obowiązującą w placówce Instrukcją Kancelaryjną.
Przysługujące Państwu prawaPrawo do:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– sprostowania ( poprawienia, uzupełnienia )
– ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
– wniesienia skargi.
W celu skorzystania z powyższych praw można w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem danych (dane wskazane wyżej).
Źródło pochodzenia danych i kategorie danychPaństwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, telefon , miejsce pracy w placówce oświatowej, placówka oświatowa do której uczęszcza dziecko pozyskane bezpośrednio od Państwa w zależności od formy pomocy.
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania zaświadczenia oraz odbycia warsztatów.
Call Now Button Skip to content