Menu Zamknij

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 Dla Rad Pedagogicznych:  szkolenia w następujących zakresach tematycznych:

  • Praca z dzieckiem zdolnym.
  • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera oraz jego rodziną.
  • Praca z uczniem nadpobudliwym (z ADHD) oraz jego rodziną
  • Trudności wychowawcze.
  • Współpraca z rodzicami.

Prowadzimy także szkolenia na inne tematy leżące w obszarze naszej wiedzy i doświadczenia, na indywidualne zapotrzebowanie zainteresowanych Placówek. 

Dla szkół i przedszkoli: wspomaganie placówek w rozwoju  w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania.

W sprawie organizacji szkoleń prosimy o kontakt z  sekretariatem Poradni, tel: 512 388 571

Call Now Button Skip to content