Menu Zamknij

Warsztaty dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera (od 12 r.ż.)

Warsztaty rozpoczną się po wakacjach. Dokładne terminy zajęć zostaną podane na poczatku września.

Zapisy zakończone.

Warsztaty realizowane w ramach grantu Biura Edukacji są przeznaczone dla rodziców nastolatków (od 12 r.ż.) z Zespołem Aspergera.

Rodzice biorący udział w zajęciach:

  • Zdobędą podstawową wiedzę na temat Zespołu Aspergera i wpływu tego zaburzenia na funkcjonowanie nastolatka zarówno w środowisku szkolnym i domowym.
  • Nauczą się skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach, gdy pojawią się trudne zachowania nastolatka z Zespołem Aspergera.
  • Będą doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem, uwzględniającej trudności dziecka.
  • Nauczą się sposobów pomocy dziecku w sytuacjach dla niego trudnych.

Osoby prowadzące: Anna Salwa – Kazimierska i Agnieszka Łysio

Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

Call Now Button
Skip to content