Menu Zamknij

Zaświadczenia

Zasady wystawiania zaświadczeń 
w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”

Zasady ogólne

1) Zgodnie ze Statutem Poradni, nie wydajemy opinii ani orzeczeń.

2) Wystawiane przez nas zaświadczenia informują wyłącznie o  korzystaniu z pomocy Poradni przez określony czas oraz na prośbę uczestników spotkań, o ogólnej tematyce spotkań (np. sprawy wychowawcze, sprawy małżeńskie itp.) 

3) Zaświadczenie może wystawić wyłącznie specjalista prowadzący spotkanie,grupę lub warsztat. Zaświadczenie może być wydane wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu przez Dyrektora Poradni.

4) Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach : jeden dla osoby zainteresowanej i jeden archiwizowany w Poradni.
W przypadku gdy w spotkaniu bierze udział para lub rodzina, możliwe jest wystawienie jednego zaświadczenia, wymieniającego wszystkie uczestniczące osoby, bądź też osobnych zaświadczeń dla każdego uczestnika.

Spotkania indywidualne, spotkania par i rodzin oraz grupy wsparcia.

1) Zaświadczenie wydajemy jedynie na prośbę osoby, która korzystała z naszej pomocy.

2) Wydajemy  zaświadczenia wyłącznie o spotkaniach, które się odbyły, po ich zakończeniu.

3) Nie wydajemy zaświadczeń o byciu zapisanym na spotkanie, ani o odwołaniu spotkań.

4) Zaświadczenia wystawiamy za okres do sześciu (6)miesięcy wstecz.

Warsztaty i szkolenia.

1) Zaświadczenie  wydawane są na ostatnich zajęciach, jedynie  osobom,
które ukończyły  dany warsztat lub szkolenie i spełniły wszystkie warunki, podane na początku zajęć przez prowadzącego.

2) Uczestnicy, którzy spełnili wyżej wspomniane warunki, a nie byli na ostatnich zajęciach, mogą odebrać zaświadczenia w sekretariacie Poradni, w dni robocze, w godzinach 9.00-16.00

Call Now Button Skip to content