Menu Zamknij

Oferta dla nauczycieli

W Poradni działają następujące sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i pracowników oświaty:

Sieć UCZEŃ Z ADHD W SZKOLE, szczegóły tutaj...

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc rodzicom dzieci do 18. r.ż., nauczycielom i wychowawcom z terenu całej Warszawy.

 Poradnia pracuje w następujących godzinach:

 • poniedziałek – piątek: 09.00-19.00 
 • sobota:  10.00-14.00

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów do skorzystania z oferty naszej Poradni. Oferujemy:

Dla wszystkich pracowników merytorycznych oświaty – konsultacje indywidualne i pomoc, w zakresie:

 • problemów osobistych i zawodowych,
 • pracy z uczniem z ADHD,
 • pracy z uczniem zdolnym,
 • pracy z klasą lub grupą na zajęciach dodatkowych,
 • kierowania uczniów i ich rodziców do specjalistów,
 • współpracy z rodzicami.

Dla nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD) oraz rodziców dzieci z ADHD:

 • Konsultacje indywidualne.
 • Grupa dla rodziców dzieci z ADHD. więcej…
 • Lista pomocnych lektur dla rodziców i nauczycieli dzieci z ADHD. więcej…

 Dla nauczycieli i rodziców dzieci zdolnych:

 • Centrum Informacyjno – Konsultacyjne dla Dzieci Zdolnych. więcej…
 • Zajęcia dla dzieci zdolnych w z klas 0 i 1. więcej…

 Dla Rad Pedagogicznych:  szkolenia w następujacych zakresach tematycznych:

 • Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Praca z uczniem nadpobudliwym (z ADHD) oraz jego rodziną.
 • Trudności wychowawcze.
 • Współpraca z rodzicami.

Prowadzimy także szkolenia na inne tematy leżące w obszarze naszej wiedzy i doświadczenia,na indywidualne zapotrzebowanie zainteresowanych Placówek. 

 Dla szkół i przedszkoli: wspomaganie placówek w rozwoju  w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania.

W sprawie zapisów na konsultacje oraz organizacji szkoleń prosimy o kontakt z  sekretariatem Poradni,tel: 22-822-24-46, 22-822-71-68

Call Now Button
Skip to content