Menu Zamknij

Oferta dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów do skorzystania z oferty naszej Poradni.

Dla wszystkich pracowników merytorycznych oświaty oferujemy konsultacje indywidualne i pomoc, w zakresie:

  • problemów osobistych i zawodowych,
  • pracy z uczniem z ADHD,
  • pracy z uczniem z Zespołem Aspergera
  • pracy z uczniem zdolnym,
  • pracy z klasą lub grupą na zajęciach dodatkowych,
  • kierowania uczniów i ich rodziców do specjalistów,
  • współpracy z rodzicami.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z  sekretariatem Poradni, tel: 512 388 571

Call Now Button Skip to content