Menu Zamknij

Zespół Poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Mgr Maria Katarzyna Floryan

Dyrektor Poradni. Psycholog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od ponad 30 lat. Zajmuje się pomocą psychologiczną rodzinie. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną. Współpracuje z mediami jako ekspert.

Mgr Weronika Arasimowicz-Bogusz

Psycholog, socjoterapeuta. Prowadzi konsultacje dla rodziców doświadczających trudności rodzinnych i osobistych, udziela wsparcia psychologicznego oraz porad wychowawczych. Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk

Psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny. Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z ukrytymi niepełnosprawnościami (ADHD, Zespół Aspergera), trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu. Prowadzi terapie indywidualną rodziców i terapię rodzin. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania. Szkoli rodziców i nauczycieli w zakresie: pracy z dzieckiem z ADHD oraz pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. Stworzyła programy warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Bierz udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do wyż.wym. grup rodziców. Jest autorką poradników: „Oswoić ADHD”, „Nie musimy mieć wszystkiego” i „Nasz sposób na nieporządki” oraz inych publikacji poswięconych wychowaniu dzieci i budowaniu relacji rodzinnych. Współpracuje z mediami jako ekspert. Jest mamą dwóch dorosłych synów. Więcej

Mgr Katarzyna Duszyńska-Łysak

Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z rodzicami i nauczycielami nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych, rodzinnych i wychowawczych. Prowadzi terapię par. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi. Od wielu lat wspiera nauczycieli i wychowawców w radzeniu sobie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi w szkole.

Mgr Maria Fijałkowska

Psycholog, psychoterapeutka, posiada certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracuje też z parami.

Mgr Halina Gut

Pedagog resocjalizacyjny ze specjalnością rodzinną, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Radykalnego Wybaczania, mediator rodzinny PCM.  Od wielu lat pracuje z rodzicami i rodzinami, nauczycielami i wychowawcami przy rozwiazywaniu trudności wychowawczych, emocjonalnych i rodzinnych. Prowadzi warsztaty umiejetności wychowawczych dla rodziców, według autorskiego programu oraz grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla rodziców. Mediuje w sytuacji konfliktów w rodzinie oraz rozwodu lub rozstania. Towarzyszy rodzicom po rozstaniu, we wypracowaniu opieki nad dziećmi.  Pomaga parom w kryzysie okołorozwodowym oraz po rozstaniu. Pomaga rodzicom mediować z nastoletnimi, zbuntowanymi dziećmi. 

Mgr Anna Kałuba-Korczak

Psycholog wychowawczy, terapeuta, trener, interwent kryzysowy. Zajmuje się kreatywnością w myśleniu i działaniu. Prowadzi konsultacje dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz zajęcia dla dzieci zdolnych. Szkoli specjalistów w pracy technikami myślenia twórczego. Wspiera  matki małych dzieci i kobiety w ciąży. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje problemów rodzinnych i wychowawczych. Współpracuje jako ekspert z WCIES, uczelniami wyższymi, mediami i agencjami reklamowymi. przedszkolu”. Ma córkę w liceum  i syna w technikum. Konsultuje także w języku angielskim.

Mgr Anna Salwa-Kazimierska

Psycholog.  Mediator rodzinny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie problemów rodzinnych, komunikacji w parach, trudności w relacjach dzieci i rodziców. Prowadzi konsultacje w zakresie wychowania dzieci z ADHD i z Zespołem Aspergera. Prowadzi mediacje w sytuacji rozwodu lub rozstania w zakresie ustalania planu opieki nad dziećmi. Prowadzi  grupę edukacyjną dla rodziców dzieci z ADHD oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 6-ciu „Więcej skuteczności, mniej bezradności”. Bierze udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Mama ucznia szkoły podstawowej. Więcej…

Mgr Natalia Skarżyńska ( Hulla )

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Udziela konsultacji rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi oraz osobistymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Prowadzi warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 6-10 lat „Jak być wystarczająco dobrym rodzicem„.

Mgr Agnieszka Staniewska ( Łysio )

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii integracyjnej. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię
indywidualną oraz udziela konsultacji rodzicom w zakresie trudności wychowawczych, rodzinnych i
osobistych. Współprowadzi warsztaty dla rodziców dzieci i nastolatków z ADHD. Bierze udział w
realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera.
Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych.

Mgr Justyna Święcicka

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych. Pracuje z rodzicami i nauczycielami zdolnej młodzieży z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Konsultuje i pracuje z rodzicami i nauczycielami dzieci z z ADHD, dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z problemami emocjonalnymi.Współpracuje z mediami jako ekspert. Prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka poradników psychologicznych i książek dla dzieci. Członek Rady Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Więcej…

Call Now Button Skip to content