Menu Zamknij

Zespół Poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Mgr Maria Katarzyna Floryan

Dyrektor Poradni. Psycholog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od ponad 30 lat. Zajmuje się pomocą psychologiczną rodzinie. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną. Współpracuje z mediami jako ekspert.

Mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk

Psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny. Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z ukrytymi niepełnosprawnościami (ADHD, Zespół Aspergera), trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu. Prowadzi terapie indywidualną rodziców i terapię rodzin. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania. Szkoli rodziców i nauczycieli w zakresie: pracy z dzieckiem z ADHD oraz pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. Stworzyła programy warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Bierz udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do wyż.wym. grup rodziców. Jest autorką poradników: „Oswoić ADHD”, „Nie musimy mieć wszystkiego” i „Nasz sposób na nieporządki” oraz inych publikacji poswięconych wychowaniu dzieci i budowaniu relacji rodzinnych. Współpracuje z mediami jako ekspert. Jest mamą dwóch dorosłych synów. Więcej

Mgr Katarzyna Duszyńska-Łysak

Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z rodzicami i nauczycielami nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych, rodzinnych i wychowawczych. Prowadzi terapię par. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi. Od wielu lat wspiera nauczycieli i wychowawców w radzeniu sobie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi w szkole.

Mgr Maria Fijałkowska

Psycholog, psychoterapeutka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi konsultacje rodziców posiadających trudności wychowawcze oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje też z parami.

Mgr Halina Gut

Pedagog resocjalizacyjny ze specjalnością rodzinną, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Radykalnego Wybaczania, mediator rodzinny PCM.  Od wielu lat pracuje z rodzicami i rodzinami, nauczycielami i wychowawcami przy rozwiazywaniu trudności wychowawczych, emocjonalnych i rodzinnych. Prowadzi warsztaty umiejetności wychowawczych dla rodziców, według autorskiego programu oraz grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla rodziców. Mediuje w sytuacji konfliktów w rodzinie oraz rozwodu lub rozstania. Towarzyszy rodzicom po rozstaniu, w wypracowaniu opieki nad dziećmi.  Pomaga parom w kryzysie okołorozwodowym oraz po rozstaniu. Pomaga rodzicom mediować z nastoletnimi, zbuntowanymi dziećmi. 

Mgr Natalia Hulla

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców  w zakresie problemów osobistych, wychowawczych i rodzinnych oraz konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych.Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Konsultuje dzieci zdolne w ramach rekrutacji na zajęcia dla nich przeznaczone. Odpisuje na listy w ramach serwisu pomocy on-line „Porady e-mail”.

Mgr Anna Kałuba-Korczak

Psycholog wychowawczy, terapeuta, trener, interwent kryzysowy. Zajmuje się kreatywnością w myśleniu i działaniu. Prowadzi konsultacje dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz zajęcia dla dzieci zdolnych. Szkoli specjalistów w pracy technikami myślenia twórczego. Wspiera  matki małych dzieci i kobiety w ciąży. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje problemów rodzinnych i wychowawczych. Współpracuje jako ekspert z WCIES, uczelniami wyższymi, mediami i agencjami reklamowymi. przedszkolu”. Ma córkę w liceum  i syna w technikum. Konsultuje także w języku angielskim.

Mgr Agnieszka Łysio

Psycholog. Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych oraz warsztaty dla rodziców. Prowadzi konsultacje dla rodziców.

Mgr Małgorzata Rymkiewicz

Pedagog, terapeuta, Coach, superwizor International Coaching Community. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i par będących w kryzysie. Pracuje holistycznie, czerpie z różnych szkół terapeutycznych, stosuje eklektyzm w podejściu do problemu pacjenta. Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem coachingu jako formy krótkoterminowej pracy nakierowanej na osiąganie zamierzonego rezultatu. Jest ekspertem w mediach w zakresie tematyki pomocy psychologicznej. Więcej…

Mgr Anna Salwa-Kazimierska

Psycholog.  Mediator rodzinny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie problemów rodzinnych, komunikacji w parach, trudności w relacjach dzieci i rodziców. Prowadzi konsultacje w zakresie wychowania dzieci z ADHD i z Zespołem Aspergera. Prowadzi mediacje w sytuacji rozwodu lub rozstania w zakresie ustalania planu opieki nad dziećmi. Prowadzi  grupę edukacyjną dla rodziców dzieci z ADHD oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 6-ciu „Więcej skuteczności, mniej bezradności”. Bierze udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Mama ucznia szkoły podstawowej. Więcej…

Mgr Justyna Święcicka

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych. Pracuje z rodzicami i nauczycielami zdolnej młodzieży z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Konsultuje i pracuje z rodzicami i nauczycielami dzieci z z ADHD, dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z problemami emocjonalnymi.Współpracuje z mediami jako ekspert. Prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka poradników psychologicznych i książek dla dzieci. Członek Rady Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Więcej…

Call Now Button
Skip to content