Menu Zamknij

Zespół Poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Mgr Maria Katarzyna Floryan

Dyrektor Poradni. Psycholog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od ponad 40 lat. Zajmuje się pomocą psychologiczną rodzinie. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną. Współpracuje z mediami jako ekspert.

Mgr Weronika Arasimowicz-Bogusz

Psycholog, socjoterapeuta. Prowadzi konsultacje dla rodziców doświadczających trudności rodzinnych i osobistych, udziela wsparcia psychologicznego oraz porad wychowawczych. Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk

psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny, konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej osób w spektrum autyzmu. Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z ukrytymi niepełnosprawnościami (ADHD, spektrum autyzmu), trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu. Prowadzi terapie indywidualną rodziców i terapię rodzin. W SPPP UdR prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania. Szkoli rodziców i nauczycieli w zakresie: pracy z dzieckiem z ADHD oraz spektrum autyzmu. Stworzyła programy warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla rodziców dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu. Bierze udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do wyż.wym. grup rodziców i nauczycieli. Jest autorką  publikacji poświęconych wychowaniu dzieci i budowaniu dobrych relacji rodzinnych. Współpracuje jako ekspert z WCIESem i mediami.

Mgr Katarzyna Duszyńska-Łysak

Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z rodzicami i nauczycielami nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych, rodzinnych i wychowawczych. Prowadzi terapię par. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi. Od wielu lat wspiera nauczycieli i wychowawców w radzeniu sobie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi w szkole.

Mgr Maria Fijałkowska

Psycholog, psychoterapeutka. Posiada certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną. Pracuje też z parami. Prowadzi terapię w języku angielskim.

Mgr Halina Gut

Pedagog resocjalizacyjny ze specjalnością rodzinną, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Radykalnego Wybaczania, mediator rodzinny PCM.  Od wielu lat pracuje z rodzicami i rodzinami, nauczycielami i wychowawcami przy rozwiazywaniu trudności wychowawczych, emocjonalnych i rodzinnych. Prowadzi warsztaty umiejetności wychowawczych dla rodziców, według autorskiego programu oraz grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla rodziców. Mediuje w sytuacji konfliktów w rodzinie oraz rozwodu lub rozstania. Towarzyszy rodzicom po rozstaniu, we wypracowaniu opieki nad dziećmi.  Pomaga parom w kryzysie okołorozwodowym oraz po rozstaniu.

Mgr Anna Kałuba-Korczak

Psycholog, terapeuta, trener, interwent kryzysowy. Konsultant psychoterapii pozytywnej transkulturowej osób w spektrum autyzmu (PPT ASD). W Poradni współprowadzi grupy dla rodziców dzieci spektralnych, oraz konsultacje o charakterze terapeutycznym, wsparciowym i edukacyjnym dla rodziców. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu. Koordynuje działania Centrum Informacyjno -Konsultacyjnego ds. Dzieci Zdolnych. Prowadzi konsultacje wychowawcze / rodzicielskie także  w języku angielskim. 

Mgr Sylwia Kuczyńska

Pedagog, terapeuta, konsultant PPT dorosłych osób w spektrum autyzmu, trener TUS, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju oraz nauczyciel wspomagający. Zawodowo związana z placówkami terapeutyczno-edukacyjnymi od 2013 roku. Posiada duże doświadczenie we wspieraniu osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Aktualnie bierze udział w procesie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Transkulturowej Terapii Pozytywnej.

Mgr Anna Salwa-Kazimierska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji. Mediator rodzinny. Członek Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pomaga
parom z trudnościami w związku, osobom w trudnych relacjach partnerskich i rodzinnych, osobom
doświadczającym problemów okołorozstaniowych. Prowadzi konsultacje w sprawach
wychowawczych w tym dotyczące dzieci w spektrum autyzmu i dzieci z ADHD. Prowadzi warsztaty
dla rodziców nastolatków z ADHD oraz dla rodziców dzieci do 6 r.ż.

Mgr Natalia Skarżyńska ( Hulla )

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Udziela konsultacji rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi oraz osobistymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Aktualnie na dłuższym urlopie.

Mgr Agnieszka Staniewska ( Łysio )

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii.
Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym oraz udziela
konsultacji rodzicom w zakresie trudności wychowawczych, rodzinnych i
osobistych. Współprowadzi warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD do 12
roku życia oraz zajęcia dla dzieci zdolnych. Bierze udział w realizacji
grantów Biura Edukacji o różnej tematyce. Ma również doświadczenie w
pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą.

Mgr Justyna Święcicka

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych. Pracuje z rodzicami i nauczycielami zdolnej młodzieży z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Konsultuje i pracuje z rodzicami i nauczycielami dzieci z z ADHD, dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z problemami emocjonalnymi.Współpracuje z mediami jako ekspert. Prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka poradników psychologicznych i książek dla dzieci. Członek Rady Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Mgr Justyna Zaremba

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi konsultacje dla rodziców i par rodziców doświadczających trudności wychowawczych, szczególnie związanych z okresem dorastania. Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i grupy dla rodziców.

Call Now Button Skip to content