Menu Zamknij

Procedury bezpieczeństwa

 1. Prosimy o punktualne stawiennictwo na wizyty. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Poradni. Na wizytę prosimy oczekiwać w poczekalni.
 2. Na teren Poradni nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych w tym ostrych narzędzi.
  Obowiązuje zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, a także spożywania innych
  środków psychoaktywnych oraz napojów alkoholowych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości przebywania Państwa dzieci /osób
  towarzyszących, nie uczestniczących w konsultacji, na terenie Poradni w czasie samej konsultacji.
 4. Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie pracownikom Poradni wszelkich niepokojących/ zagrażających
  sytuacji.
 5. W Poradni obowiązują szczegółowe procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, które znają
  wszyscy pracownicy. W razie ich wystąpienia osoby przebywające na terenie Poradni muszą się
  bezwzględnie podporządkować poleceniom pracowników Poradni.

Pomocne materiały dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa:

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (propozycja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) –
link do infografiki na stronie Fundacji https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-
e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

Bezpieczna Szkoła – Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych
zagrożeń fizycznych w szkole – link do materiału Departamentu Wychowania i Kształcenia
Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
https://www.cyfrowa-szkola.info/wp-content/uploads/2017/10/Procedury-reagowania-w_2.pdf

Portal Bezpieczna Szkoła – zawierający materiały dotyczące bezpieczeństwa dzieci i uczniów w
szkołach i placówkach – link do portalu
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Call Now Button Skip to content