Menu Zamknij

ZAPISY na listopad od 20.10.21 (środa) od godz. 9.00

ZAPISY na Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci ZA do 12 r.ż od 18.10.2021 (poniedziałek) od godz. 9.00

Wszelkie zapisy możliwe są jedynie drogą telefoniczną pod nr 22 822 24 46, 512 388 571, lub osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach 9-18

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” istnieje od 1957 roku.

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 r.ż., oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu Warszawy. Pomocy udzielamy bezpłatnie. Nie wymagamy skierowań.

Poradnia działa w godzinach 9.00-19.00

Poradnia SPPP Uniwersytet dla Rodziców pełni dyżury w ramach Warszawskiego Centrum Wsparcia, zapewniającego telefoniczną pomoc psychologiczna rodzicom, nauczycielom oraz dzieciom i młodzieży. Dyżury SPPP UDR mają miejsce w środy w godz. 10.00 – 14.00 pod numerem 510 205 050. Specjaliści czekają na telefony od rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Więcej o dostępnej pomocy.

Osoby korzystające z pomocy Poradni uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety – tutaj.

Zapisy na konsultacje indywidualne na dany miesiąc rozpoczynają się 20 -tego poprzedniego miesiąca od godziny 9.00.

Pacjenci będący w terapii, zapisywani są na kolejny miesiąc przez osobę prowadzącą terapię do 20. poprzedzającego miesiąca.

Zachęcamy do korzystania z materiałów związanych z powrotem dzieci do nauki stacjonarnej. Są one dostępne na stronie. 

Dla dzieci i rodziców, rzeczy przydatne i ciekawe, by łatwiej przetrwać czas pandemii – zobacz.

CEL DZIAŁANIA PORADNI

Celem działalności SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

MISJA PORADNI

Misją SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów (rodziców i nauczycieli), inspirując ich do rozwoju i przygotowując do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

WIZJA PORADNI

Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi, oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnej z najnowszymi trendami andragogiki, zajmującą istotne miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny.

Poradnia w naszej wizji to dobrze zorganizowany zespół specjalistów, otwarty i dostępny dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, odpowiadający na zapotrzebowanie klientów, kształtujący świadomość dorosłych w zakresie wzmacniania odpowiedzialności za własny rozwój w zmieniającej się rzeczywistości.

STATUT PORADNI

Tekst Statutu Poradni (format PDF)

INNE

Na wizyty, także dotyczące dzieci, zapraszamy BEZ DZIECI.

Informujemy, że nie prowadzimy zapisów przez e-mail.

Prosimy  nie przysyłać CV i aplikacji o pracę na adres e-mail Poradni. Aplikacje przysłane w poczcie e-mail nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/1621/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 1 marca 2022 r. SPPP Uniwersytet dla Rodziców zmieni siedzibę na ul. Karolkową 53 w Warszawie.

Call Now Button
Skip to content