Menu Zamknij

ZAPISY na czerwiec od 20.05.21 czwartek od g. 9.00

Do pani Beaty Chrzanowskiej-Pietraszuk w czerwcu nie ma zapisów.

Na kolejne edycje warsztatów zapraszamy po wakacjach.

Informacje i zapisy na warsztaty od 16 sierpnia 2021r.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” istnieje od 1957 roku.

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 r.ż., oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu Warszawy. Pomocy udzielamy bezpłatnie. Nie wymagamy skierowań.

Poradnia działa w godzinach 9-18. Spotkania indywidualne odbywają się. Z uwagi na sytuację epidemiczną, zachęcamy do kontaktu telefonicznego (512 388 571; 22 822 24 46) lub on-line, zamiast osobistego stawiennictwa na spotkaniach.

15.05.2021 o godzinie 9 zapraszamy na spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagani rozwoju. Spotkanie odbywa się na platformie ZOOM. Jeśli chcesz do nas dołączyć kliknij w poniższy link.

https://us04web.zoom.us/j/76133466383?pwd=YWhhcEFUT2tSREhLbm9UQkozVEJ1dz09

Meeting ID: 761 3346 6383
Passcode: XNGZ1B

Poradnia SPPP Uniwersytet dla Rodziców pełni dyżury w ramach Warszawskiego Centrum Wsparcia, zapewniającego telefoniczną pomoc psychologiczna rodzicom, nauczycielom oraz dzieciom i młodzieży. Dyżury SPPP UDR mają miejsce w środy w godz. 10.00 – 14.00 pod numerem 510 205 050. Specjaliści czekają na telefony od rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Więcej o dostępnej pomocy.

Osoby korzystające z pomocy Poradni uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety – tutaj.

Zapisy na konsultacje indywidualne na dany miesiąc rozpoczynają się 20 -tego poprzedniego miesiąca od godziny 9.00.

Pacjenci będący w terapii, zapisywani są na kolejny miesiąc przez osobę prowadzącą terapię do 20. poprzedzającego miesiąca.
Zapisy na grupy i warsztaty prowadzone są w godzinach pracy sekretariatu: 9.00-18.00. Osoby zapisane na grupę lub warsztat otrzymują sms-ową informację o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wszelkie zapisy możliwe są jedynie drogą telefoniczną pod nr 22 922 24 46, 512 388 571, lub osobiście w sekretariacie Poradni.

Dla dzieci i rodziców, rzeczy przydatne i ciekawe, by łatwiej przetrwać czas pandemii – zobacz.

Informujemy o zmianie siedziby Poradni z dniem 31 sierpnia 2021r. na
ulice Karolkową 53
więcej

CEL DZIAŁANIA PORADNI

Celem działalności SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

MISJA PORADNI

Misją SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów (rodziców i nauczycieli), inspirując ich do rozwoju i przygotowując do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

WIZJA PORADNI

Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi, oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnej z najnowszymi trendami andragogiki, zajmującą istotne miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny.

Poradnia w naszej wizji to dobrze zorganizowany zespół specjalistów, otwarty i dostępny dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, odpowiadający na zapotrzebowanie klientów, kształtujący świadomość dorosłych w zakresie wzmacniania odpowiedzialności za własny rozwój w zmieniającej się rzeczywistości.

STATUT PORADNI

Tekst Statutu Poradni (format PDF)

INNE

Na wizyty, także dotyczące dzieci, zapraszamy BEZ DZIECI.

Informujemy, że nie prowadzimy zapisów przez e-mail.

Prosimy  nie przysyłać CV i aplikacji o pracę na adres e-mail Poradni. Aplikacje przysłane w poczcie e-mail nie będą rozpatrywane.

Call Now Button
Skip to content