Menu Zamknij

Zapraszamy na ul. KAROLKOWĄ 53 A mapka

Informacje o pomocy – kliknij tutaj

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, BEZ OBJAWÓW INFEKCJI

Zapisy na grudzień od 21 listopada 2022 (poniedziałek) od godziny 9.00

Wszelkie zapisy możliwe są jedynie drogą telefoniczną pod nr 512 388 571, lub osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach 9-19.

Informacje dla rodziców dzieci zdolnych o poniedziałkowych zajęciach tutaj….

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” istnieje od 1957 roku.

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 r.ż., oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu Warszawy. Pomocy udzielamy bezpłatnie. Nie wymagamy skierowań.

Poradnia działa w godzinach 9.00-19.00

Osoby korzystające z pomocy Poradni uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety – tutaj

Zapisy na wolne miejsca na konsultacje indywidualne na dany miesiąc rozpoczynają się 20 -tego poprzedniego miesiąca od godziny 9.00.

Osoby, które nie zgłoszą się na wizytę i nie odwołają jej wcześniej, mają automatycznie anulowane wszystkie kolejne wizyty w Poradni.

Na wizyty, także dotyczące dzieci, zapraszamy BEZ DZIECI.

Informujemy, że nie prowadzimy zapisów przez e-mail.

Zachęcamy do korzystania z materiałów związanych z powrotem dzieci do nauki stacjonarnej. Są one dostępne na stronie. 

Dla dzieci i rodziców, rzeczy przydatne i ciekawe, by łatwiej przetrwać czas pandemii – zobacz.

CEL DZIAŁANIA PORADNI

Celem działalności SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

MISJA PORADNI

Misją SPPP „Uniwersytet dla Rodziców” jest odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów (rodziców i nauczycieli), inspirując ich do rozwoju i przygotowując do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

WIZJA PORADNI

Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi, oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnej z najnowszymi trendami andragogiki, zajmującą istotne miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny.

Poradnia w naszej wizji to dobrze zorganizowany zespół specjalistów, otwarty i dostępny dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, odpowiadający na zapotrzebowanie klientów, kształtujący świadomość dorosłych w zakresie wzmacniania odpowiedzialności za własny rozwój w zmieniającej się rzeczywistości.

STATUT PORADNI

Tekst Statutu Poradni (format PDF)

INNE

Zgodnie z Uchwałą nr LX/1948/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 1 marca 2022 r. SPPP Uniwersytet dla Rodziców zmienił siedzibę na ul. Karolkową 53a w Warszawie.

Call Now Button Skip to content