Strona Główna

 
       Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodzicówistnieje od 1957 roku.

Jesteśmy placówką oświatową. Oferujemy pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 r.ż., oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu Warszawy.Pomocy udzielamy bezpłatnie. Nie wymagamy skierowań.

Zapisy na sierpień od 22.07.19 (poniedziałek) od g.9.00

Zapisy na warsztaty (na  wrzesień/październik) od 05.08.19 (poniedziałek) od g. 9.00

 Uwaga! W okresie od 15 lipca do 17 sierpnia godziny pracy Poradni zmienią się. Będziemy pracować w następujących godzinach:

  • poniedziałek 13.00 - 19.00
  • wtorek - piątek 9.00 - 15.00
  • sobota - zamknięte
  •  
CEL DZIAŁANIA PORADNI

        Celem  działalności SPPP "Uniwersytet dla Rodziców"jest zarówno kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji, jak i pomoc nauczycielom i wychowawcom w pracy pedagogicznej z dziećmi.

 

MISJA PORADNI

         Misją SPPP "Uniwersytet dla Rodziców" jest odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów (rodziców i nauczycieli), inspirując ich do rozwoju i przygotowując do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

 

WIZJA PORADNI

        Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi, oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnej z najnowszymi trendami andragogiki, zajmującą istotne miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny.  

Poradnia w naszej wizji to dobrze zorganizowany zespół specjalistów, otwarty i dostępny dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, odpowiadający na zapotrzebowanie klientów, kształtujący świadomość dorosłych w zakresie wzmacniania odpowiedzialności za własny rozwój w zmieniającej się rzeczywistości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" zbiera i przetwarza dane osobowe naszych klientów, celem skutecznej realizacji zadań statutowych.
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119, s.1 ) - określane popularnie jako RODO. Dane osobowe klientów Poradni są przetwarzane zgodnie z jego zasadami. Więcej

OFERTA PORADNI

          Nasza oferta ma charakter terapeutyczno-edukacyjny.W ramach szeroko rozumianej pomocy rodzinie pracujemy z pojedynczymi członkami rodziny (jedno z małżonków/rodziców,), parami rodzicielskimi (małżonkowie,  partnerzy) lub całymi rodzinami. Prowadzimy też warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców borykających się z podobnym problemem lub/i mających podobne cele.

        W ramach wspierania placówek oświatowych, prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, jak też wspomaganie placówek wg. metodologii SORE. Ponadto oferujemy nauczycielom i innym pracownikom oświaty konsultacje i pomoc psychologiczną w sprawach wychowawczych, kwestiach dotyczących relacji z innymi nauczycielami oraz uczniami oraz w sprawach osobistych.

Oferta dla rodziców - zobacz                      Oferta dla nauczycieli - zobacz

 

STATUT PORADNI Tekst Statutu Poradni (format PDF)

 

ZESPÓŁ PORADNI

          Zespół Poradni stanowi  jedenastu psychologów i pedagogów, wysokiej klasy specjalistów o szczególnych kwalifikacjach.   Więcej o Zespole Poradni...

 

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

Godziny pracy

     Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19:00. oraz  w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.
Sekretariat  Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18:00.

Zapisy

          Zapisy na konsultacje indywidualne na dany miesiąc rozpoczynają się 20. poprzedniego miesiąca i prowadzone są w godzinach pracy sekretariatu: 9.00-18.00.
Pacjenci będący w terapii, zapisywani są na kolejny miesiąc przez osobę prowadzącą terapię do 20. poprzedzającego miesiąca.
         Zapisy na grupy i warsztaty prowadzone są w godzinach pracy sekretariatu: 9.00-18.00. Osoby zapisane na grupę lub warszat otrzymują sms-ową informację o terminie rozpoczęcia zajęć.

Inne

Na wizyty, także dotyczące dzieci, zapraszamy BEZ DZIECI.

Informujemy, że nie prowadzimy zapisów przez e - mail.

Prosimy  nie przysyłać CV i aplikacji o pracę na adres e-mail Poradni. Aplikacje przysłane w poczcie e-mail nie będą rozpatrywane.