Menu Zamknij

Zajęcia dla dzieci zdolnych z klas 0 i 1 szkoły podstawowej

6 lutego w godzinach 15.30-16.30, równolegle do zajęć dla dzieci zdolnych, odbędzie się grupowe spotkanie informacyjne dla ich rodziców. Poprowadzą je mgr Anna Kałuba-Korczak oraz mgr Justyna Święcicka. Będzie to okazja, by dowiedzieć się więcej o specyfice funkcjonowania dziecka zdolnego. Zapraszamy rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach dla dzieci zdolnych w naszej Poradni.

W trakcie ferii zimowych, tj. 13 i 20 lutego, nie będą się odbywać zajęcia dla dzieci zdolnych. Zapraszamy wówczas na konsultacje indywidualne rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dla dzieci zdolnych w naszej Poradni. Obowiązują zapisy u prowadzących grupę – mgr Agnieszki Staniewskiej i mgr Weroniki Arasimowicz-Bogusz.

Informacje szczegółowe dla osób zakwalifikowanych.


Zajęcia dla dzieci zdolnych w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:30 – 16:30.


 Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:
– Uczą się, że jeden problem ma wiele rozwiązań.
– Zwiększają swoje możliwości w zakresie myślenia twórczego.
– Nabierają zaufania do własnej osoby (wzrasta ich poczucie
kompetencji).
– Lepiej funkcjonują społecznie.


Cele zajęć:
– Nauka technik rozwiązywania problemów.
– Rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni.
– Tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby.
– Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i współdziałania w
grupie.

W trakcie trwania zajęć opiekunowie są zobowiązani do pozostania na
terenie poradni.


Prowadzące: Weronika Arasimowicz – Bogusz, Agnieszka Staniewska

Zapraszamy!

Call Now Button Skip to content