Menu Zamknij

Warsztaty dla rodziców dzieci 0-6

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 6. „Więcej skuteczności, mniej bezradności. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.

Warsztaty trwają

Kolejna edycja po wakacjach

Zajęcia odbywają się w piątki g. 9.30-11.30 i obejmują 8 dwugodzinnych spotkań.

Osoby prowadząca: Sylwia Kuczyńska

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców dzieci do lat 6, przeżywających bezradność i frustracje w wychowaniu swoich dzieci, zainteresowanych skutecznym wychowaniem bez  przemocy.

   Celem warsztatów jest:

  • Nauczenie się jak można skutecznie, a zarazem w sposób przyjazny dla dziecka       i rodzica przeprowadzać konieczne działania wychowawcze (w tym stawianie wymagań, granic, wydawanie poleceń itd).
  • Nauczenie się rozpoznawania i lepszego radzenia sobie z emocjami przeżywanymi   w kontakcie z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.
  • Wypracowanie bardziej odpowiadających potrzebom dziecka i rodzica sposobów reagowaniaw typowych, trudnych sytuacjach zdarzających się w kontakcie z dzieckiem.
  • Wybór najskuteczniejszych metod  z własnego”zestawu narzędzi wychowawczych”  i wprowadzenie zmian w tych mniej skutecznych.

Grupa ma charakter edukacyjny. Jest prowadzona w formie warsztatów, inspirowanych programem „Dobry Rodzic, Dobry Start”, Fundacji Dzieci Niczyje.

Niestety nie mamy możliwości zapewnienia dzieciom opieki w trakcie zajęć, dlatego zapraszamy bez dzieci.

Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. (512 388 571). Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne 5 osób zapisywanych jest na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób które zrezygnują, zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

UWAGA na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć. 

Po zakończeniu cyklu zajęć wydajemy zaświadczenie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w przynajmniej 6 spotkaniach.

Call Now Button Skip to content