Menu Zamknij

Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD do 12 roku życia


Następna edycja warsztatów planowana w nowym roku szkolnym.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Osoby prowadzące: Agnieszka Staniewska, Justyna Święcicka

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:
– Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy
ADHD).
– Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania
sprawiają  jej szczególny kłopot. 
– Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące
oddziaływań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wychowawczych
wobec dziecka z ADHD).
– Jak rozpoznawać i radzić sobie z własnymi emocjami przeżywanymi w
kontakcie z dzieckiem.
– Jak współpracować z nauczycielami.

Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie
Poradni osobiście lub pod nr tel: 512 388 571.


Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane
są na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia
z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby
z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.


UWAGA – na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W
przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie
uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć.

Call Now Button Skip to content