Menu Zamknij

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzona przez Beatę Chrzanowską-Pietraszuk i Weronikę Arasimowicz-Bogusz.

Spotkania grupy odbywają się w jedną sobotę w miesiącu:

  • w godzinach 9.00-11.00 zapraszamy rodziców dzieci młodszych, do 12 r.ż.
  • w godzinach 11.00-13.00 zapraszamy rodziców dzieci starszych, od 12 r.ż.

Do grupy nie obowiązują zapisy.

Terminy spotkań w r. szk. 2023/2024

16.09.2023

21.10.2023

18.11.2023

16.12.2023

13.01.2024

17.02.2024

16.03.2024

13.04.2024

18.05. 2024

15.06.2024

Zapraszamy rodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie.

Call Now Button Skip to content