Menu Zamknij

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

Dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie).

Rozpoczęcie nowej grupy planowane po wakacjach. Zapisy od 03.08.2020

Dla rodziców nastolatków  (12 – 18 lat)

Warsztaty rozpoczną się w późniejszym terminie Zapisy zakończone

Grupa przeznaczona dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD oraz dla nauczycieli i wychowawców dzieci z ADHD.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).
  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 
  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
  • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Osoby prowadzące: Anna Salwa – Kazimierska i Agnieszka Łysio

Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

Call Now Button
Skip to content