Menu Zamknij

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD od 12 roku życia

Kolejna edycja po wakacjach

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.15.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Osoba prowadząca: Anna Salwa – Kazimierska, Justyna Święcicka

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).
  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 
  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
  • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 512 388 571.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne 5 osób zapisywanych jest na listę rezerwową. Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

UWAGA na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć. 

Po zakończeniu cyklu zajęć wydajemy zaświadczenie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w przynajmniej 6 spotkaniach.

Call Now Button Skip to content