Menu Zamknij

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

  • Dla rodziców nastolatków  (12 – 18 lat).

Rozpoczęcie zajęć na platformie Zoom 20.09.2021.

  • Dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie).

Planowane rozpoczęcie zajęć na platformie Zoom 22.11.2021

Zapisy rozpoczną się 02.11.2021

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).
Zajęcia odbywają się on- line za pomocą komunikatora Zoom.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).
  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 
  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
  • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.

Osoby prowadzące: Anna Salwa – Kazimierska i Agnieszka Łysio

Zapisy
 do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 512 388 571; 22 822 24 46.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

UWAGA na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć. 

Call Now Button
Skip to content