Menu Zamknij

Centrum Dzieci Zdolnych

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne d/s Dzieci Zdolnych

przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”.

Centrum działa od 1.05.1991r. Celem jego działania jest pomoc rodzicom w rozpoznawaniu zdolności u dzieci, rozwijaniu ich, oraz w radzeniu sobie z problemami, które mogą się pojawić w toku rozwoju dziecka zdolnego.
W Centrum można uzyskać informacje o ośrodkach, instytucjach, osobach, metodach pracy z dzieckiem zdolnym oraz korzystać z możliwości konsultacji ze specjalistami-praktykami.

Szczegółowe działania Centrum to:

  • Doradztwo pedagogiczne i pomoc psychologiczna dla dzieci zdolnych oraz ich rodziców i nauczycieli.
  • Prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów n.t. dziecka zdolnego, dla rodziców i środowisk oświatowych.
  • Praca na rzecz rozumienia specyfiki funkcjonowania dziecka zdolnego przez: rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów.
  • Dążenie do stworzenia rodzicom warunków i możliwości podejmowania działań na rzecz dzieci zdolnych.
  • Popularyzacja w mediach idei wspierania rozwoju dzieci zdolnych.
  • Konsultacje prac studentów dotyczące problematyki dzieci zdolnych.

Pod patronatem Centrum, prowadzone są zajęcia stymulujące rozwój, dla dzieci  uczących sie w klasach 0-1.
Zajęcia te rozwijają twórcze myślenie i wyobraźnię, oraz kształtują umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie. Więcej…

Koordynator Centrum: Anna Kałuba-Korczak

Tel. 512 388 571

Call Now Button Skip to content