Zespół Poradni "Uniwersytet dla Rodziców"

Mgr Maria Katarzyna Floryan

Dyrektor Poradni. Psycholog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od ponad 30 lat. Zajmuje się pomocą psychologiczną rodzinie. Prowadzi terapię małżeńską i indywidualną. Współpracuje z mediami jako ekspert.

Mgr Beata Chrzanowska-Pietraszuk

Psycholog, psychoterapeuta i doradca systemowy, pedagog specjalny. Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z ukrytymi niepełnosprawnościami (ADHD, Zespół Aspergera), trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu. Prowadzi terapie indywidualną rodziców i terapię rodzin. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania. Szkoli rodziców i nauczycieli w zakresie: pracy z dzieckiem z ADHD oraz pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. Stworzyła programy warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Bierz udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do wyż.wym. grup rodziców. Jest autorką poradników: "Oswoić ADHD", "Nie musimy mieć wszystkiego" i "Nasz sposób na nieporządki" oraz inych publikacji poswięconych wychowaniu dzieci i budowaniu relacji rodzinnych. Współpracuje z mediami jako ekspert. Jest mamą dwóch dorosłych synów. Więcej...

Mgr Katarzyna Duszyńska - Łysak

Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z rodzicami i nauczycielami nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych, rodzinnych i wychowawczych. Prowadzi terapię par. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów między rodzicami i dziećmi. Od wielu lat wspiera nauczycieli i wychowawców w radzeniu sobie z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi w szkole.

Mgr Magdalena Golędzinowska

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców dzieci młodszych. Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Współprowadzi grupę dla rodziców dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Mgr Halina Gut

Pedagog resocjalizacyjny ze specjalnością rodzinną, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Radykalnego Wybaczania, mediator rodzinny PCM.  Od wielu lat pracuje z rodzicami i rodzinami, nauczycielami i wychowawcami przy rozwiazywaniu trudności wychowawczych, emocjonalnych i rodzinnych. Prowadzi warsztaty umiejetności wychowawczych dla rodziców, według autorskiego programu oraz grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla rodziców. Mediuje w sytuacji konfliktów w rodzinie oraz rozwodu lub rozstania. Towarzyszy rodzicom po rozstaniu, w wypracowaniu opieki nad dziećmi.  Pomaga parom w kryzysie okołorozwodowym oraz po rozstaniu. Pomaga rodzicom mediować z nastoletnimi, zbuntowanymi dziećmi. 

Mgr Natalia Hulla

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców  w zakresie problemów osobistych, wychowawczych i rodzinnych oraz konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych.Współprowadzi zajęcia dla dzieci zdolnych. Konsultuje dzieci zdolne w ramach rekrutacji na zajęcia dla nich przeznaczone. Odpisuje na listy w ramach seriwsu pomocy on-line "Porady e-mail".


Mgr Anna Kałuba-Korczak

Psycholog wychowawczy. Zajmuje się kreatywnością w myśleniu i działaniu. Prowadzi konsultacje dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz zajęcia dla dzieci zdolnych. Szkoli specjalistów w pracy technikami myślenia twórczego. Wspiera  matki małych dzieci i kobiety w ciąży. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje problemów rodzinnych i wychowawczych. Współpracuje jako ekspert z uczelniami wyższymi, mediami i agencjami reklamowymi. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma "Wychowanie w przedszkolu". Ma córkę w szkole podstawowej i syna w gimnazjum. Konsultuje także w języku angielskim.

Mgr Małgorzata Rymkiewicz

Pedagog, terapeuta, Coach, superwizor International Coaching Community. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i par będących w kryzysie. Pracuje holistycznie, czerpie z różnych szkół terapeutycznych, stosuje eklektyzm w podejściu do problemu pacjenta. Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem coachingu jako formy krótkoterminowej pracy nakierowanej na osiąganie zamierzonego rezultatu. Jest ekspertem w mediach w zakresie tematyki pomocy psychologicznej. Więcej...

Mgr Anna Salwa-Kazimierska

Psycholog.  Mediator rodzinny PCM. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udziela pomocy psychologicznej w zakresie problemów rodzinnych, komunikacji w parach, trudności w relacjach dzieci i rodziców. Prowadzi konsultacje w zakresie wychowania dzieci z ADHD. Prowadzi mediacje w sytuacji konfliktów w rodzinie oraz rozwodu lub rozstania (w tym  wspomaga ustalanie planu opieki nad dziećmi). Prowadzi  grupę edukacyjną dla rodziców dzieci z ADHD oraz warsztaty umiejętnosci wychowawczych dla rodziców dzieci do lat 6-ciu "Więcej skuteczności, mniej bezradności". Bierze udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do rodziców dzieci z ADHD i rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. Mama 3-latka. Więcej...

Mgr Justyna Święcicka

Psycholog. Prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci zdolnych. Pracuje z rodzicami i nauczycielami zdolnej młodzieży z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajecia dla dzieci zdolnych. Konsultuje i pracuje z rodzicami i nauczycielami dzieci z z ADHD, dzieci przewlekle chorych oraz dzieci z problemami emocjonalnymi.Współpracuje z mediami jako ekspert. Prowadzi zajęcia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Autorka poradników psychologicznych i ksiażek dla dzieci. Członek Rady Fundacji "Cała Polska Czyta Dzieciom".
Więcej...