Zajęcia dla dzieci zdolnych

 

Grupa skierowana jest do dzieci z klas 0 i 1 szkoły podstawowej

          

Zajęcia odbywają się się w poniedziałki, w godzinach 15.30 - 16.30 

 Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci:

  • Uczą się, że jeden problem ma wiele rozwiązań.
  • Zwiększają swoje możliwości w zakresie myślenia twórczego.
  • Nabierają zaufania do własnej osoby (wzrasta ich poczucie kompetencji).
  • Lepiej funkcjonują społecznie.

Cele zajęć:

  • Nauka technik rozwiązywania problemów.
  • Rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni.
  • Tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby.
  • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i współdziałania w grupie.

Osoby prowadzące: Magdalena Golędzinowska.

 

Nabór na zajęcia następuje poprzez konsultację dziecka u psychologów: Natalii Hulli, Anny Kałuby - Korczak, Justyny Święcickiej, Magdaleny Golędzinowskiej.