Warsztaty ZA

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców nastolatków (12-18 l)  z Zespołem Aspergera.

Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.

Warsztaty odbywają się w trybie weekendowym, w  godzinach 9.00 - 16.00

Planowane są dwie edycje warsztatów

I edycja: 6-7 i 14 kwietnia
                            sobota-niedziela, niedziela
 
 
II edycja:11-12 i 19 maja
                           sobota- niedziela,  niedziela
 
 
Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:
  • Czym jest Zespół Aspergera (fakty i mity, objawy, diagnozowanie).

  • Jak osoba z Zespołem Aspergera spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot. 

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak Zespół Aspergera przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z Zespołem Aspergera. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem

  • Jak współpracować z nauczycielami.

 

Osoby prowadzące: Beata Chrzanowska - Pietraszuk, Anna Salwa - Kazimierska

Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.