Sieć CYBERPRZEMOC

 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz pedagogów i psychologów szkolnych

do udziału w sieci współpracy i samokształcenia, dotyczącej

CYBERPRZEMOCY

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 22 822 24 46;

 22 822 71 68 lub drogą e-mailową: porady@sppp-udr.org 

koordynatorem sieci  są mgr Natalia Hulla i mgr Magdalena Golędzinowska

  

Spotkania odbywają się  w siedzibie Poradni  „Uniwersytet dla Rodziców”, przy ul. Raszyńskiej 8/10.

 

Na kolejne spotkania zapraszamy po wakacjach.

 Dzięki udziałowi w sieci uczestnicy będą mogli:

  •  Usystematyzować i pogłębić wiedzę dotyczącą cyberprzemocy – jak jej zapobiegać i jak postępować w przypadku gdy się pojawi.
  • Omówić i wypracować sposoby postępowania w konkretnych przypadkach dotyczących cyberprzemocy.
  • Wymienić się doświadczeniami, materiałami i pomysłami z innymi użytkownikami grupy.
  • Otrzymać wsparcie i informacje zwrotne na temat podejmowanych działań od osoby prowadzącej.

 

Dla dzieci i młodzieży korzystanie z Internetu jest rzeczą naturalną. 

O ile dla osoby dorosłej sieć jest źródłem informacji i narzędziem pracy, o tyle dla dziecka ma ona dużo większe znaczenie, bo oprócz źródła, wiedzy jest miejscem, w którym często rozgrywa się życie społeczne i towarzyskie.

Coraz częstszym problemem, jaki dotyka młodych ludzi jest przemoc w sieci, czyli cyberprzemoc. Osoby będące ofiarami cyberprzemocy doświadczają lęku, upokorzenia, mają zaniżoną samoocenę; zdarza się, że podejmują próby samobójcze.

To właśnie nauczyciel, pedagog czy psycholog szkolny mogą być osobami, do których dziecko zwróci się po pomoc.Dlatego tak ważne jest aby dorośli pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą posiadali rzetelną wiedzę  i umiejętności jak przeciwdziałać temu zagrożeniu.

 

Koordynatorem sieci są Natalia Hulla i  Magdalena Golędzinowska – psycholożki. W swojej pracy towarzyszą rodzicom w zakresie problemów osobistych, wychowawczych i rodzinnych. Udzielają indywidualnej pomocy  oraz prowadzi Warsztaty umiejętności wychowawczych. Posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Spotkania są bezpłatnie realizowane w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania.