POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Informacja o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są: imię, nazwisko, telefon, adres, itp.

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SPPP "UdR" .

Dane kontaktowe administratora SPPP" UdR"

-          nr telefonu 22 822  24  46;  22 822 71 68

-          adres  SPPP "UdR" Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

Inspektor danych osobowych

Weronika Jagielska

mbfo.iod@um.warszawa.pl

 

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna

Realizacja zadań SPPP "UdR" zgodnie ze Statutem.

Okres przechowywania danych

Do czasu zakończenia usługi lub zgodnie z obowiązującą w placówce Instrukcją Kancelaryjną.

 

Przysługujące  Państwu prawa

 

Prawo do:

-          dostępu do treści swoich danych osobowych,

-          sprostowania ( poprawienia, uzupełnienia )

-          ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

-          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

-          wniesienia skargi.

W celu skorzystania z powyższych praw można w dowolnym momencie  skontaktować się z Administratorem danych  ( dane wskazane wyżej ).

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych

Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, telefon , miejsce w pracy w placówce oświatowej, placówka oświatowa do której uczęszcza dziecko pozyskane bezpośrednio od  Państwa w zależności od formy pomocy.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do  uzyskania  zaświadczenia oraz odbycia warsztatów.