Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Zapraszamy rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  do uczestnictwa w przeznaczonej dla nich grupie wsparcia.

 

Najbliższe spotkanie 18 maja 2019.  Zapraszamy.

 

 Spotkania grupy odbywają się w każdą 3-cią sobotę miesiąca:

 w siedzibie SPPP "Uniwersytet dla Rodziców" przy ul Raszyńskiej 8/10 w Warszawie. 

  • W godzinach 9.00-11.00 – grupa zamknięta.Zapraszamy tych, którzy spotykają się  od ponad 2 lat.
  • W godzinach 11.15- 13.15 – grupa otwarta.Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców.

Zapraszamy rodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie. Grupę prowadzi psycholog i pedagog specjalny Beata Chrzanowska-Pietraszuk.

Terminy spotkań:

22.09.2018 -  wyjątkowo 4-ta sobota miesiąca

20.10.2018

17.11.2018

15.12.2018

19.01.2019

16.02.2019

16.03.2019

27.04. 2019 - wyjątkowo 4-ta sobota miesiąca, z powodu Świąt.

18.05.2019

15.06.2019