Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z ADHD

 

Z uwagi na odmienne zapotrzebowania edukacyjne zostały utworzone dwie grupy:

  • Dla rodziców dzieci do lat 11 (włącznie). Kolejna edycja odbędzie się po wakacjach. Zapisy od 5 sierpnia 2019.

  • Dla rodziców nastolatków  (12 - 18 lat). Zapisy na bieżącą edycję zakończone. Kolejna edycja odbędzie się po wakacjach. Zapisy od 5 sierpnia 2019.

 

Grupa przeznaczona dla rodziców dzieci z ADHD i podejrzeniem ADHD oraz dla nauczycieli i wychowawców dzieci z ADHD.


Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się:
  • Czym jest ADHD (fakty i mity, objawy, diagnozowanie, podtypy ADHD).

  • Jak osoba z ADHD spostrzega świat i które obszary funkcjonowania sprawiają  jej szczególny kłopot.

  • Jak pomóc sobie i dziecku (wskazówki dla rodziców dotyczące oddziaływań wychowawczych, pracy nad impulsywnością i koncentracją uwagi, sprawdzone  i dające dobre rezultaty).

  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami: złością, bezradnością, zniecierpliwieniem, wstydem i lękiem. 
  • Jak współpracować z nauczycielami.

Ponadto rodzice nastolatków dowiedza się:

 

  • Jakie zmiany w zachowaniu są charakterystyczne dla okresu dojrzewania i jak ADHD przejawia się u nastolatków.
  • Jak porozumieć się, motywować i wspierać nastolatka z ADHD. Jak oddziaływać wychowawczo uwzględniając specyfikę okresu dojrzewania.

 

Spotkania odbywają się w poniedziałki, w godzinach 17.00-19.00.
Edycja grupy obejmuje 8 spotkań (16 godzin).

Osoba prowadząca: Anna Salwa - Kazimierska

Zapisy
do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68.

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.