Coaching rodzicielski

Uwaga. Zapisy wstrzymane do odwołania
 
Coaching rodzicielski to krótkoterminowa metoda pracy, mająca na celu zbudowanie poczucia satysfakcji z roli rodzica.
Jest to naturalny proces, który odblokowuje własne zasoby aby czuć się dobrym, wspaniałym rodzicem.
Coaching dla Rodziców jest drogą rozwoju dla każdego z rodziców indywidualnie, bądź też dla obydwojga.
Proces odbywa się w trakcie 6 - 8 spotkań, w trakcie których pracuje się nad celem, który ustalany jest wspólnie z Coachem na początku pracy.
Cele stawiane przez rodziców mogą być bardzo różne, zmieniające się w czasie.
Kierunek pracy nakierowany jest na przyszłość, na wypracowanie takich relacji, jakie są marzeniami i wyzwaniami dla rodziców.
Pełnienie roli rodzicielskiej owocuje często poczuciem bezradności i samotności. Coaching rodzicielski oferuje wsparcie, przywraca sprawstwo, pozwala odkrywać własne zasoby i osobisty wpływ.
Rodzic w trakcie sesji uczy się metody coachingowej, której podstawą jest zadawanie pytań, które dają dostęp do szerszej perspektywy umożliwiającej znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań problemów i osiągania założonych celów.
Podstawą coachingu jest zaufanie, uczciwość, otwartość na siebie i innych. Umiejętności coachingowe sprawiają, że bycie rodzicem jest łatwiejsze, oparte na własnym systemie przekonań i wartości, umożliwiając przekształcanie własnych idei i pomysłów w działanie i satysfakcjonującą rzeczywistość.
W naszej Poradni coaching rodzicielski prowadzi Małgorzata Rymkiewicz.