Menu Zamknij

Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski to krótkoterminowa metoda pracy, mająca na celu zbudowanie poczucia satysfakcji z roli rodzica.Jest to naturalny proces, który odblokowuje własne zasoby aby czuć się dobrym, wspaniałym rodzicem.
Coaching dla Rodziców jest drogą rozwoju dla każdego z rodziców indywidualnie, bądź też dla obydwojga.Proces odbywa się w trakcie 6 – 8 spotkań, w trakcie których pracuje się nad celem, który ustalany jest wspólnie z Coachem na początku pracy.Cele stawiane przez rodziców mogą być bardzo różne, zmieniające się w czasie.Kierunek pracy nakierowany jest na przyszłość, na wypracowanie takich relacji, jakie są marzeniami i wyzwaniami dla rodziców.Pełnienie roli rodzicielskiej owocuje często poczuciem bezradności i samotności. Coaching rodzicielski oferuje wsparcie, przywraca sprawstwo, pozwala odkrywać własne zasoby i osobisty wpływ.
Rodzic w trakcie sesji uczy się metody coachingowej, której podstawą jest zadawanie pytań, które dają dostęp do szerszej perspektywy umożliwiającej znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań problemów i osiągania założonych celów.Podstawą coachingu jest zaufanie, uczciwość, otwartość na siebie i innych. Umiejętności coachingowe sprawiają, że bycie rodzicem jest łatwiejsze, oparte na własnym systemie przekonań i wartości, umożliwiając przekształcanie własnych idei i pomysłów w działanie i satysfakcjonującą rzeczywistość.

W naszej Poradni coaching rodzicielski prowadzi Małgorzata Rymkiewicz.

Call Now Button
Skip to content