Sieć CYBERPRZEMOC

 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz pedagogów i psychologów szkolnych

do udziału w sieci współpracy i samokształcenia, dotyczącej

CYBERPRZEMOCY

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 22 822 24 46;

 22 822 71 68 lub drogą e-mailową: porady@sppp-udr.org 

koordynatorem sieci  jest mgr Natalia Hulla

 

 
Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, odbędzie się
16 czerwca, w godzinach 9.00 - 11.00

 

 

Spotkania odbywają się  w siedzibie Poradni  „Uniwersytet dla Rodziców”, przy ul. Raszyńskiej 8/10.

 

Dzięki udziałowi w sieci uczestnicy będą mogli:

 

  • Usystematyzować i pogłębić wiedzę dotyczącą cyberprzemocy – jak jej zapobiegać i jak postępować w przypadku gdy się pojawi.
  • Omówić i wypracować sposoby postępowania w konkretnych przypadkach dotyczących cyberprzemocy.
  • Wymienić się doświadczeniami, materiałami i pomysłami z innymi użytkownikami grupy.
  • Otrzymać wsparcie i informacje zwrotne na temat podejmowanych działań od osoby prowadzącej.

 

Dla dzieci i młodzieży korzystanie z Internetu jest rzeczą naturalną. 

O ile dla osoby dorosłej sieć jest źródłem informacji i narzędziem pracy, o tyle dla dziecka ma ona dużo większe znaczenie, bo oprócz źródła, wiedzy jest miejscem, w którym często rozgrywa się życie społeczne i towarzyskie.

Coraz częstszym problemem, jaki dotyka młodych ludzi jest przemoc w sieci, czyli cyberprzemoc. Osoby będące ofiarami cyberprzemocy doświadczają lęku, upokorzenia, mają zaniżoną samoocenę; zdarza się, że podejmują próby samobójcze.

To właśnie nauczyciel, pedagog czy psycholog szkolny mogą być osobami, do których dziecko zwróci się po pomoc.Dlatego tak ważne jest aby dorośli pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą posiadali rzetelną wiedzę  i umiejętności jak przeciwdziałać temu zagrożeniu.

 

Koordynatorem sieci jest pani Natalia Hulla – psycholog. W swojej pracy towarzyszy rodzicom w zakresie problemów osobistych, wychowawczych i rodzinnych. Udziela indywidualnej pomocy  oraz prowadzi Warsztaty umiejętności wychowawczych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas której miała okazję bezpośrednio zetknąć się z problemem przemocy w sieci.

 

Spotkania sieci odbywaja się  na terenie  SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”, przy ul. Raszyńskiej 8/10. 

 Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 22 822 24 46 lub 22 822 71 68 lub drogą e-mailową: porady@sppp-udr.org

 Spotkania są bezpłatnie realizowane w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania.